Kresba postavy

Deti kreslia všetko, čo ich zaujme, ale sociálna zameranosť ich vedie k tomu, že kreslia ľudí. Vychádzajú pri tom zo skúseností s vlastným telom, pozorovaním iných ľudí, či ľudí v knižkách. HLAVONOŽEC Je to prvé zobrazenie človeka, ktoré deti začínaj...
Pokračovať v čítaní