Výskumy ukazujú, že ak sa v predškolskom veku venujeme rozvíjaniu sluchovej analýzy a syntézy uľahčíme tak nášmu predškolákovi nástup do školy. Niektoré dokonca považujú tréning fonematického uvedomovania za prevenciu dyslexie.
Aby sa dieťa naučilo čítať a písať potrebuje postupne okrem iného rozvíjať sluchové rozlišovanie. Najskôr zisťuje, že veta sa skladá zo slov. Potom, že slová sa dajú deliť na slabiky. Zväčša okolo piateho roku dokáže vyčleniť aj prvú hlásku v slove a o trochu neskôr aj poslednú.
Kedy by sme sa mali trénovaniu fonematického uvedomovania venovať cielene? Ak má dieťa v predškolskom veku ťažkosti s roztlieskaním slov na slabiky, určením či sa dané slová rýmujú a výraznejšími ťažkosťami v navodzovaní prvej hlásky. Môže sa ale tiež prejavovať v problémoch s výslovnosťou dlhších slov.
Myslím si však, že zaradiť jazykové hry je prospešné pre všetky deti. S týmito aktivitami, určite nemusíte čakať do predškolského veku, niektoré detičky to hravo zvládajú aj omnoho skôr. Ak im vyvodzovanie prvej hlásky ešte nejde, zamerajte sa na slabikovanie a rýmovanie. A až potom sa vráťte k prvej hláske.
A ako začať?
Môžeme najskôr zistiť, či dieťa počuje lepšie samohlásky alebo spoluhlásky. Ak nás čaká cielené trénovanie, polovica úspechu je ak dieťa bude zažívať úspech, preto potrebujeme vedieť, čo je pre neho jednoduchšie.
Deti radi skúmajú svoje meno a mena svojich blízkych. Skúste si povedať mená kamarátov, rodiny a skúšať určiť na aké písmenko sa začínajú.

Ak už vieme, čo nášmu dieťaťu ide lepšie, môžeme mu pre začiatok vytriediť také kartičky, ktoré by mohlo zvládnuť a pridáme aj dve, tri náročnejšie. Keďže hláska je zvuk, začneme obrázkovými kartičkami.

Ak dieťa lepšie zvláda samohlásky a chceme pridať aj nejaké spoluhlásky, vyberáme slová, pri ktorých ide po spoluhláske samohláska.
 

 

Ak už dieťa pozná aj tvary písmen zaradíme do našich aktivity na prvú hlásku aj písmenka. Bude si tak zároveň trénovať prepájanie zvuku s jeho grafickou podobou.

Kartičky si môžeme rozložiť a hľadať ďalšie predmety v izbe, ktoré môžeme pridať k písmenkám.
Môžeme hľadať, na ktoré písmenko vieme nájsť najviac predmetov.
Kartičky môžeme dať do košíka a vyťahovať, kto správne určí písmenko a k nemu obrázok kartičku si nechá. 

 

Dievčatá majú veľmi radi hru, že skúšame dané slovo povedať rôznymi začiatočnými písmenami. Napríklad ako by boli papuče keby začínali na písmeno B? Babuče. A K? Kapuče. Zároveň sa tak učia, že zmenou jednej hlásky meníme význam celého slova.


 

 

 

 

 

Ak máme zvládnutú prvú hlásku, môžeme začať skúšať aj poslednú. Pozor však, nepríde to automaticky a hneď po zvládnutí prvej hlásky. Pri poslednej hláske sa zameriame na slová končiace spoluhláskou. Tie deti počujú lepšie. Môže sa stať, že nejaký čas vám ako poslednú hlásku budú hovoriť poslednú spoluhlásku. Napríklad v slove auto budú na konci počuť t a nie o.
Opäť teda, vytriedime z kartičiek slová, ktoré končia spoluhláskou.
Hrať sa môžeme podobne ako s kartičkami na prvú hlásku.


 

Ak už má dieťa zvládnutú prvú aj poslednú hlásku, môžeme sa začať hrávať hru slovný futbal. Túto hru určite poznáte a je výborná na cesty autom. Dieťa hľadá slovo, ktoré sa začína na písmeno, ktoré to slovo pred tým končí.
Fonematické uvedomovanie, môžeme podporiť aj rôznymi pracovným listami. Pracovne listy „fonematické uvedomovanie“ obsahujú úlohy, ktoré by mal predškolák zvládnuť pred nástupom do školy. Popri plnení úloh sa zabavíte a zároveň zistíte, ktorej oblasti sa potrebujete ešte povenovať.